לוגו אתר - עו''ד יוליה שנקר
לוגו אתר - עו''ד יוליה שנקר

אחוזי נכות – כל מה שצריך לדעת

Untitled-1

כיצד נקבעים אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי? מי יכול לקבל אחוזי נכות בביטוח לאומי? מה נותנים אחוזי נכות שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית בביטוח לאומי? מהם תנאי הסף לקבלת קצבת נכות? האם בביטוח לאומי מציעים תוספות וזכויות נוספות למי שהוכר כנכה? עו"ד ביטוח לאומי עושה עבורנו סדר בנושא הרלוונטי לרבים מהישראלים.

חשוב לציין כי אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית של ביטוח לאומי הינם משמעותיים מאחר שדי באחוז בודד כדי לעשות הבדל בגובה הפיצוי או הקצבה. רבים מהישראלים מגיעים לוועדה הרפואית ללא הכנה מקדימה וייעוץ משפטי מקדים, מאחר שהם משוכנעים כי המוסד לביטוח לאומי פועל למענם ושומר על הזכויות שלהם. בפועל, בביטוח לאומי מנסים להפחית ולקצץ בתשלום הקצבאות כדי לשמור על הכסף. כדאי לדעת כי נכות בשיעור 10% עד 19% מקנה פיצוי חד פעמי בלבד לעומת אחוזי נכות בשיעור של 20% ומעלה המאפשרים קבלת קצבת נכות חודשית עד גיל הפרישה, כלומר הפרש שיכול להצטבר למאות אלפי שקלים.

 

איך נקבעים אחוזי נכות רפואית בביטוח לאומי?

רבבות ישראלים מתמודדים עם מצבים קשים בחייהם בעקבות תאונות, מחלות שונות, פציעות, פיגועים ועוד. כדי לקבל קצבה ופיצוי כספי שיכול לסייע במצבים אלה ולהתמודד עם הקשיים המהותיים בחיים ניתן להגיש תביעה לביטוח הלאומי כדי לקבל קצבת נכות כללית. יחד עם זאת, בביטוח הלאומי לא ממהרים לקבוע אחוזי נכות בגין פגיעה בעבודה או נכות מסיבה אחרת, ופקידי המוסד מערימים קשיים רבים במטרה לחסוך בתקציב ולהפחית את תשלומי הפיצויים והקצבאות.

באופן כללי, המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת נכות חודשית למי שעקב נכות גופנית, נפשית או שכלית נפגע כושר ההשתכרות שלו וירד ב-60% לפחות, וכדי לקבוע את דרגת אי הכושר הנפגע נדרש לעבוד ועדה רפואית שתפקידה לקבוע אחוזי נכות רפואית. הוועדה הרפואית קובעת את אחוז הנכות לפי רשימת מבחנים רפואיים המופיעה בתקנות הביטוח הלאומי, וברשימה זו נקבע אחוז נכות לכל ליקוי רפואי.

 

קביעת אחוזי נכות

כאמור, הוועדה הרפואית בביטוח לאומי קובעת אחוזי נכות על פי התוספת לתקנות, כלומר לפי ספר המבחנים הרפואיים. בסיום הדיון בוועדה הרפואית קובעים את אחוזי הנכות בהתאם לליקוי הרפואי, ואם המבוטח סובל מכמה ליקויים ומחלות רופא הוועדה קובע אחוזים לכל מחלה בנפרד, ובסיום הדיון מבצעים חישוב משוקלל לקביעת אחוזי הנכות.

במקרה שבו הליקוי הרפואי אינו מוזכר בתקנות הביטוח הלאומי, הוועדה הרפואית תקבע את אחוזי הנכות לפי סעיף דומה אחר שמופיע ברשימה. בתוך כך, רופא הוועדה קובע גם את תאריך תחילת הנכות הרפואית והאם הנכות זמנית או לצמיתות (נכות קבועה).

כדאי לדעת כי ברשימת הליקויים הרפואיים בתקנות הביטוח הלאומי ישנם ליקויים שאינם משפיעים על כושר העבודה וההשתכרות לכן לא כוללים אותם בחישוב האחוזים לקביעת נכות כללית (אחוזים מנופים).

תהליך קביעת אחוזי נכות על ידי הוועדה הרפואית בביטוח לאומי הוא תהליך מורכב לכן מומלץ שלא לוותר על ייעוץ משפטי הניתן על ידי עורכת הדין יוליה שנקר, לאור ניסיונה הרב בהגשת תביעות ובייצוג לקוחות מול המוסד לביטוח לאומי.

 

מי יכול לקבל אחוזי נכות בביטוח הלאומי?

תושבי ישראל מבוטחים דרך הביטוח הלאומי והם זכאים לקצבאות, פיצויים והטבות שונות בגלל תאונה (כולל תאונת עבודה), מחלת מקצוע, מחלות קשות, אובדן כושר עבודה זמני או קבוע, פציעות, מום מלידה ועוד. הזכאות לקבל אחוזי נכות בביטוח לאומי ניתנת לכל תושב ישראל מעל גיל 18, שעקב נכות גופנית או נכות שכלית או נכות נפשית – כושר ההשתכרות שלו נפגע או צומצם ב-50% לפחות, לרבות עקרות בית שכושרן לבצע משמיות במשק הבית נפגע בשיעור של 50% לפחות.

ראוי לציין כי רבים מתושבי ישראל אינם יודעים מה נותנים אחוזי נכות והם נמנעים מהגשת תביעה שיכולה לסייע להם לקבל קצבת נכות זמנית או קבועה והטבות משתלמות נוספות.

 

טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי

לפניכם טבלת אחוזי נכות ביטוח לאומי נכון לשנת 2023:

דרגת אחוזי נכות קצבה חודשית
מלאה 100% או 75% קצבה מלאה בסך 4,063 ₪
חלקית בשיעור 74% קצבה חלקית בסך 2,770 ₪
חלקית בשיעור 65% קצבה חלקית בסך 2,496 ₪
חלקית בשיעור 60% קצבה חלקית בסך 2,345 ₪

 

מהם תנאי הסף לקבלת קצבת הנכות?

עו"ד ביטוח לאומי מציין כי קבלת קצבת נכות מלאה או חלקית מהמוסד לביטוח לאומי מחייבת את האדם שמגיש תביעה להכרה באחוזי הנכות שלו לעמוד בתנאי הזכאות שנקבעו לקבלת הקצבה, וזאת בהתאם לטבלת אחוזי נכות של המוסד לביטוח לאומי.

תנאי הסף לקבלת קצבת נכות הינם:

 • תושב ישראל (מעל גיל 18 ועדיים לא הגיע לגיל הפרישה מהעבודה).
 • דרגת נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
 • דרגת נכות משוקללת בשיעור של 40% לפחות אם סובלים ממספר ליקויים רפואיים יחד.
 • מי שאינו כשיר לעבודה ו/או כושר העבודה שלו פחת ב-50% לפחות, על פי טבלת אחוזי נכות.
 • תובע שהכנסתו החודשית אינה עולה על 60% מהשכר החודשי הממוצע במשק, כלומר 7,122 ₪ נכון לינואר 2023.

 

אילו תוספות ניתן לקבל?

תוספת תלויים בעד הילדים

התוספת משולמת בגין 2 הילדים הראשונים בלבד, כל עוד הם עונים על אחד מ-4 התנאים הבאים:

 • גיל הילדים מתחת לגיל 18.
 • הילדים משרתים בצבא או במסגרת שירות לאומי ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.
 • הילדים עונים להגדרה של ילד לפי חוק ביטוח זקנה.

כדאי לדעת כי סכום התוספת עבור ילדי המבוטח נקבע בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה לתובע בדרך הבאה:

 • דרגה מלאה בשיעור 100% או 75% – תוספת בסך 1,048 ₪.
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – תוספת בסך 776 ₪.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – תוספת בסך 681 ₪.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – תוספת בסך 629 ₪.

 

תוספת תלויים בעד בני זוג

התוספת משולמת בגין בן או בת הזוג של המבוטח כל עוד עומדים ב-2 התנאים הבאים:

 • ההכנסה ברוטו בחודש של בן הזוג היא עד 6,766 ₪.
 • בן הזוג לא מקבל קצבה אחרת.

סכום תוספות תלויים בעד בני זוג נקבע בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה לתובע:

 • דרגה מלאה בשיעור 100% או 75% – תוספת בסך 1,310 ₪.
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – תוספת בסך 969 ₪.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – תוספת בסך 852 ₪.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – תוספת בסך 786 ₪.

 

תוספת לנכים השוהים במוסד

התוספת משולמת למבוטח השוהה במוסד. סכום התוספת עומד על 103 ₪.

אגב, עו"ד ביטוח לאומי יכול לבדוק כמה אחוזי נכות יש לי ואם נקבעו אחוזים נמוכים או שלא מקבלים תוספות, אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי כדי לממש את מלוא הזכויות שמגיעות לפי חוק.

 

למי פונים לקבלת אחוזי נכות?

כדי לקבוע אחוזי נכות רפואית יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, במסלול הרגיל או במסלול המהיר. לאחר הגשת התביעה, עדיף בעזרת עו"ד, מקבלים זימון לוועדה רפואית שתפקידה לקבוע את דרגת אי הכושר ואחוזי הנכות. בהתאם לצורך ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה. בגלל מורכבות התהליך אין לוותר על ייעוץ וייצוג משפטי.

משרד עו"ד יוליה שנקר עומד לשירותכם ואנחנו נשיג את התוצאה הטובה והמדויקת ביותר עבורכם. צרו קשר עוד היום באמצעות הטלפון או השאירו פרטים ליצירת קשר כאן באתר!

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי.

Picture of עו''ד יוליה שנקר
עו''ד יוליה שנקר

בשנת 2003 סיימתי את לימודי המשפטים וקיבלתי תואר LL.B במשפטים. את ההתמחות שלי עשיתי בפרקליטות אזרחית של מחוז תל-אביב ועמדתי בהצלחה רבה במבחני הלשכה. החל משנת 2004 אני חברה בלשכת עורכי הדין. עד שנת 2013 עבדתי במשרד עו"ד מוביל בתחום הנזיקין והביטוח וייצגתי חברות ביטוח, עירייה גדולה, חברות שונות ולקוחות פרטיים. בשנת 2014 קיבלתי רישיון לשמש כנוטריון. מזה כ-4 שנים אני משמשת כדירקטורית בחברת עוצ"מ (חברה לניול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ). מזה 3 שנים חברת ועד מחוז מרכז למעלה מ- 6 שנים יו"ר (משותפת) של וועדת נזיקין במחוז מרכז של לשכת עורכי הדין.
מ"מ וועדת נוטריונים של מחוז מרכז וסגנית הפורום הארצי של דיני נזיקין. כיום אני בעלת משרד עו״ד ונוטריון יוליה שנקר. משרדי מונה מספר עורכי דין ומספק שירותים משפטיים רבים בעיקר בתחום הנזיקין והביטוח.

עו"ד יוליה שנקר בפייסבוק | עו"ד יוליה שנקר באינסטגרם | מייל אישי: yulia@shenkarlaw.com

- שתפו דף זה
חייג ואשיג עבורך את כל מה שמגיע לך!
או השאירו פרטים
תחומי עיסוק