לוגו אתר - עו''ד יוליה שנקר
לוגו אתר - עו''ד יוליה שנקר

תקנון ומדיניות פרטיות

Untitled-1

תקנון יוליה שנקר משרד עורכי דין

בכך שאת/ה מתחבר/ת לאתר יוליה שנקר 

משרד עורכי דין, את/ה מסכים/ה לתנאים הבאים:

תנאים ושירות

מסמך זה מהווה הסכם בנוגע לשימוש, הפעילות והשירותים המוצעים לך באתר יוליה שנקר משרד עורכי דין. השירותים הניתנים לך במסגרת האתר מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את כל התנאים הכלולים במסמך זה. עצם השימוש שלך או של מי מטעמך באתר, יהווה אישור להסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי לעשות שימוש בו, או בשירותיו.
האמור באתר על כל תכניו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואינו מובא כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור באתר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד יוליה שנקר ו/או עובדיו ובין המשתמש, משרד עו"ד יוליה שנקר אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד יוליה שנקר.
מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל עורך דין או כל מומחה אחר. לעיתים, התכנים מבטאים דעה אישית של הכותב/ת בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים משפטיים, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת עו"ד יוליה שנקר מראש ובכתב.

כללי:

1. להלן מדיניות הפרטיות והתקנון באתר הבית של ״יוליה שנקר משרד עורכי דין״ שכתובתו https://shenkarlaw.com/ (להלן: ״האתר״ ו/או ״יוליה שנקר״).

2. מטרת מדיניות פרטיות ותקנון אתר זה הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים באתר לרבות המידע שנמסר ליוליה שנקר על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי יוליה שנקר במסגרת השימוש באתר.

3. המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

4. אנא קראו נספח מדיניות פרטיות זה ואת תקנון תנאי השימוש באתר (להלן – "התקנון" או "תנאי השימוש") לפני השימוש באתר ולפני הזנת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

5. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.

6. יוליה שנקר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.

7. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

8. הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

9. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר יוליה שנקר נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו 03-5247730 שהינו מוקד טלפוני הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר יוליה שנקר.

10. אתר יוליה שנקר הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע רישום לקורס אונליין "מעבדות לחירות עו"ד" ו/או קורס ליווי לעורכי דין ו/או כל השתלמות אחרת מאת יוליה שנקר משרד עורכי דין.

11. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר יוליה שנקר בעיון, וזאת מאחר שרישום ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין יוליה שנקר ולכך שתהליך הרישום באתר יוליה שנקר, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

12. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר יוליה שנקר, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

13. יוליה שנקר רשאית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בהודעת SMS במייל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את יוליה שנקר לשם ביצוע הסקר.

הרשאים להירשם לקורסים באתר יוליה שנקר:

14. חלק מהשירותים באתר זה עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר טלפון, מספר רישיון עריכת דין ודרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או אמצעי תשלום לרכישת תכנים ומספר תעודת זהות. השדות שחובה למלא אותם יסומנו במפורש. הואיל ויוליה שנקר תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

15. כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה יוליה שנקר רשאית לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של יוליה שנקר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי מסירתו יתכן ולא כל השירותים ינתנו במלואם או שלא ינתנו כלל.

שעות הפעילות באתר יוליה שנקר:

16. הרישום באתר יוליה שנקר אפשרי 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
17. שעות פעילות מוקד טלפוני, הינן כדלקמן: ימים א' – ה' : 10:00 – 15:00.
18. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד טלפוני, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של יוליה שנקר.

השירות הנמכר באתר יוליה שנקר:

19. באתר יוליה שנקר יש אפשרות להירשם לקורסים ו/או השתלמויות כאשר לאחר השארת פרטים, צוות ממשרדה של יוליה שנקר ייצור איתך קשר לצורך השלמת הרישום לקורס ו/או להשתלמות. יובהר, כי אין ברישום באתר והשארת פרטים כרישום לקורס ו/או להשתלמות, ועל מנת להירשם באופן סופי לקורס ו/או להשתלמות יש להשלים את ההרשמה על ידי הסדרת התשלום ליוליה שנקר משרד עורכי דין.

התשלום:

20. יוליה שנקר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

21. יוליה שנקר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

ביטול ושינוי הזמנה:

22. ביטול רישום לקורס יהיה בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) הקובעות במפורש כי פרק הזמן לביטול השתתפות בקורס הוא בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. עוד קובעת תקנה 2(3) לתקנות כי אם הביטול נעשה כדין, דמי הביטול יהיו 5% או 100 ₪ ע"פ הנמוך מביניהם.

23. יובהר כי ככל שהביטול נעשה שלא בזמנים הקבועים בתקנות אזי המזמין ישלם דמי ביטול בסך 30% מסכום העסקה וזאת על פי החוזה המוסכם בין הצדדים (להלן: "תקנון האתר").

אבטחת מידע:

24. אתר יוליה שנקר מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

25. הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

26. יוליה שנקר שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין; (2) לאכוף את תנאי השימוש.

27. מובהר בזאת, כי אתר יוליה שנקר יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

28. יוליה שנקר לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

איסוף מידע/פרטיות

29. יוליה שנקר עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:

א. "מידע אקטיבי" – מידע (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום לניוזלטר, רישום לצפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). לענין זה נציין כי במהלך הצפייה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפייה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן יוליה שנקר תחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו.

ב. "מידע פאסיבי" – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיס ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם החברה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.

30. יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמתך וברצונך ולא חלה עליך כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמך והנך רשאי שלא למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפייה ולשימור בתוכן האתר).

31. במידה והנכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר יוליה שנקר בכתב בהתאם להוראות כל דין.

32. השימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מיוליה שנקר ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת ליוליה שנקר במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירת באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת יוליה שנקר את פרטיך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.

33. יוליה שנקר תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

34. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה לניוזלטר לקוחות יוליה שנקר ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר ליוליה שנקר להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי יוליה שנקר (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי יוליה שנקר תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע ליוליה שנקר, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

35. יוליה שנקר רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי יוליה שנקר עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי יוליה שנקר רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.

36. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליוליה שנקר, ויוליה שנקר תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל יוליה שנקר בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין יוליה שנקר בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

שרת

37. יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

קניין רוחני

38. הקניין הרוחני באתר יוליה שנקר בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית ליוליה שנקר.

39. זכויות הקניין הרוחני של יוליה שנקר כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

40. אתר יוליה שנקר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

41. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

42. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מיוליה שנקר מראש ובכתב.

אתרים של צדדים שלישיים

43. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין.

הדין החל

44. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר וכל הקשור בו יהיה בבתי המשפט בישראל, מחוז מרכז.

45. בעצם השימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאיו.

46. תקנון האתר תמיד יגבור על כל מבצע ו/או פרסום זמני הקשור לחברה.

הודעות:

47. כל הודעה שתשלח ע"י אתר יוליה שנקר למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

Picture of עו''ד יוליה שנקר
עו''ד יוליה שנקר

בשנת 2003 סיימתי את לימודי המשפטים וקיבלתי תואר LL.B במשפטים. את ההתמחות שלי עשיתי בפרקליטות אזרחית של מחוז תל-אביב ועמדתי בהצלחה רבה במבחני הלשכה. החל משנת 2004 אני חברה בלשכת עורכי הדין. עד שנת 2013 עבדתי במשרד עו"ד מוביל בתחום הנזיקין והביטוח וייצגתי חברות ביטוח, עירייה גדולה, חברות שונות ולקוחות פרטיים. בשנת 2014 קיבלתי רישיון לשמש כנוטריון. מזה כ-4 שנים אני משמשת כדירקטורית בחברת עוצ"מ (חברה לניול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ). מזה 3 שנים חברת ועד מחוז מרכז למעלה מ- 6 שנים יו"ר (משותפת) של וועדת נזיקין במחוז מרכז של לשכת עורכי הדין.
מ"מ וועדת נוטריונים של מחוז מרכז וסגנית הפורום הארצי של דיני נזיקין. כיום אני בעלת משרד עו״ד ונוטריון יוליה שנקר. משרדי מונה מספר עורכי דין ומספק שירותים משפטיים רבים בעיקר בתחום הנזיקין והביטוח.

- שתפו דף זה
חייג ואשיג עבורך את כל מה שמגיע לך!
או השאירו פרטים
תחומי עיסוק