לוגו אתר - עו''ד יוליה שנקר
לוגו אתר - עו''ד יוליה שנקר

אחרי כמה ימי מחלה ביטוח לאומי משלם?

Untitled-1
Person Putting Coin in a Piggy Bank

חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, קובע את הזכאות של עובדים שכירים לקבלת דמי מחלה ומקנה זכאות לתשלום חלק משכר העובד בעד ימי מחלתו. עובדים שכירים יכולים להיות זכאים לדמי מחלה בשיעור גבוה יותר מזה הקבוע בחוק במסגרת הסכמים והסדרים קיבוציים או במסגרת צווי הרחבה. אחרי כמה ימי מחלה ביטוח לאומי משלם? מי זכאי לתשלום ימי מחלה? מי משלם על תאונת עבודה?

עובדים שכירים רבים אינם יודעים מתי מקבלים כסף מהביטוח הלאומי על ימי מחלה, והם מעוניינים לדעת כיצד לממש את זכאותם לקבלת ימי מחלה עקב היעדרות ממקום העבודה בגלל מחלה. לרבים אחרים יש שאלות בנושא ימי מחלה תאונת עבודה, לכן עו"ד יוליה שנקר עושה סדר בנושא ועונה על השאלות הנפוצות שלכם.

 

מי זכאי לתשלום על ימי מחלה מהביטוח הלאומי?

בהתאם לחוק כל עובד שכיר שחלה ונעדר ממקום עבודתו עקב אי כושרו הזמני או הקבוע לבצע את עבודתו, הנובע ממצב בריאותי לקוי ועל פי ממצאים רפואיים – זכאי לתשלום חלק משכרו בגין ימי המחלה, עד מכסת ימי המחלה הצבורה לזכותו. העובד זכאי לקבל יום וחצי דמי מחלה לכל חודש עבודה מלא אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, כלומר 18 ימים בשנה. החוק קובע מכסה לצבירה של עד 90 ימי מחלה בגינה העובד זכאי לתשלום.

כדי לענות על השאלה מהו מועד התשלום של ימי מחלה מהביטוח הלאומי יש להכיר את הדרך שבה מחשבים את ימי המחלה. החוק קובע שעובד שנעדר ממקום עבודתו בגלל מחלה אינו זכאי לתשלום מלא מהיום הראשון למחלתו (להוציא עובדים שחלים עליהם הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה), והחישוב של דמי המחלה נעשה בדרך הבאה:

 • עבור היום הראשון למחלה לא מקבלים תשלום.
 • עבור היום השני והשלישי למחלה העובד זכאי למחצית הסכום.
 • עבור היום הרביעי ואילך למחלה העובד זכאי לתשלום מלא.

כדי לחשב תשלום עבור ימי מחלה העובד צריך לבדוק כמה ימים הוא צבר לזכותו ויש להתייחס למספר ימי המחלה שהרופא אישר. עורך דין תאונות עבודה וביטוח לאומי מסביר שקיים שוני בשיטת החישוב של מספר ימי המחלה לעובד במשכורת חודשית לבין שיטת החישוב של ימי מחלה עבור עובד בשכר יומי או בשכר שעתי.

 

מהם הקריטריונים לקבלת תשלום ימי מחלה?

 • כל העובדים השכירים במשק זכאים לימי מחלה.
 • עובדים זכאים ל-1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה מלא אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה.
 • עובדים שכירים זכאים ל-18 ימי מחלה בשנה.
 • ניתן לצבור עד 90 ימי מחלה.
 • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה זכאי לתשלום החל מהיום השני להיעדרותו בגין מחלתו.
 • כדי לממש את הזכאות לקבלת דמי מחלה העובד נדרש להגיש למעסיק שלו בתוך 3 ימים מיום ההיעדרות הודעה על היעדרותו עקב מחלה ועליו לציין מהי תקופת ההיעדרות הצפויה.
 • כדי לקבל דמי מחלה העובד חייב למסור למעסיק תעודת מחלה מרופא בקופת חולים.
 • הורים לילדים עם מוגבלות זכאים לקבל דמי מחלה מלאים החל מהיום הראשון להיעדרות מעבודתם עקב טיפול בילד.

 

קריטריונים לקבלת ימי מחלה תאונת עבודה:

 • עובד שכיר אשר נעדר ממקום עבודתו עקב תאונת עבודה וזכאי לדמי פגיעה מביטוח לאומי אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור הימים שבהם הוא היה זכאי לתשלום דמי פגיעה.
 • בתום תקופת הזכאות לדמי פגיעה מביטוח לאומי, העובד עשוי להיות זכאי לתשלום דמי מחלה וזאת בכפוף לתנאי הזכאות.
 • אם העובד נותר עם נכות עקב פגיעה בעבודה והוא החל לקבל גמלת נכות מעבודה הוא עשוי להיות זכאי גם לתשלום דמי מחלה במקביל, בכפוף לתנאי הזכאות.

שכירים רבים שואלים מי משלם על תאונות עבודה וכיצד מחשבים ימי מחלה תאונת עבודה. החוק קובע כי עובד שנפגע בתאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע עקב או במהלך עבודתו יהיה זכאי לתבוע פיצויים מביטוח לאומי, מהמעסיק, מצד שלישי שגרם לתאונה ומחברות הביטוח, אם קיימת על שמו פוליסה של אובדן כושר עבודה חלקי או מלא, פוליסת תאונות אישיות או פוליסה אחרת.

 

מה קורה במצב של ניתוח או פגיעה חמורה?

עובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה או שהוא נפגע כתוצאה ממחלת מקצוע או מפגיעת מיקרוטראומה, וכל עוד הוא אינו כשיר לעבוד על פי חוות דעת של רופא, בין אם בעבודתו ובין אם בכל עבודה אחרת המתאימה לכישוריו, זכאי לקבל דמי פגיעה כפיצוי על אובדן הכנסותיו עקב התאונה.

חשוב לדעת כי ההגדרה של תאונת עבודה לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי הינה תאונה שאירעה תוך כדי עבודה אצל המעסיק או מטעמו, ותאונה עבודה אצל עובד עצמאי מוגדרת כתאונה שאירעה תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב העיסוק שלו במשלח ידו.

לאחר אישור תביעת העובד בגין תאונות עבודה ע"י ביטוח לאומי הוא יפוצה על אובדן ימי העבודה ועל נכות זמינה או צמיתה. לאחר אישור תביעות בגין תאונות עבודה על ידי ביטוח לאומי, העובד השכיר יקבל טופס בל 250 (או טופס 283 לעובד עצמאי). הטופס מאפשר קבלת טיפול ראשוני לעובד הנפגע, ועליו להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה לנפגע עבודה.

דמי פגיעה בגין תאונות עבודה משולמים לכל היותר עד 13 שבועות החל מיום הפגיעה בעבודה. אם העובד נותר עם נכות מעבודה הוא יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה, ומומלץ להיעזר בעורך דין כדי להגיש את התביעה ולהיערך נכון לקראת הוועדה הרפואית.

 

איך מחשבים את גובה התשלום מהביטוח הלאומי?

אם העובד זכאי לדמי מחלה החישוב מבוסס על גובה שכר עבודתו, כולל רכיבים כמו שכר יסוד, תוספת יוקר, תוספת משפחה וכו'.

 

חישוב תקופת המחלה והזכאות

עובד שכיר שנעדר ממקום עבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל מהמעסיק שלו מחצית מהשכר הרגיל עבור היום השני והשלישי לתקופת היעדרותו, והחל מהיום הרביעי הוא זכאי לתשלום בגובה 100% משכרו, עד למכסה של 90 ימי זכאות צבורים.

חישוב תקופת המחלה והזכאות לגבי עובד שכיר בשכר חודשי מבוססת על כל ימי מחלתו כולל ימי מנוחה, שבתות וחגים. חישוב גובה התשלום מביטוח לאומי לעובד בשכר שעתי או יומי שונה. יש עובדים שזכאים לצבור יותר ימי מחלה בהתאם להסכם קיבוצי או צו הרחבה.

 

מה קורה במידה ומדובר בנכות מעבודה?

במקרה של נכות מעבודה העובד זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, ואם נותרה לו נכות זמנית או לצמיתות הוא רשאי להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה.

 

איזה מקרה מוגדר כתאונת עבודה ומשנה את אופי התשלום?

אם העובד נעדר מעבודתו פחות מ-12 ימים עקב תאונת עבודה הוא זכאי לקבל דמי פגיעה מביטוח לאומי, החל מהיום השלישי מיום התאונה. עבור 2 ימי ההיעדרות הראשונים לאחר יום התאונה, מחשבים אותם כימי מחלה, לכן המעסיק חייב לשלם אותם לעובד.

אם העובד נעדר מעבודתו יותר מ-12 ימים עקב תאונת עבודה, דמי הפגיעה ישולמו לו על ידי ביטוח לאומי החל מהיום שלמחרת יום התאונה.

בכתבה זו ענינו על השאלה הנפוצה אחרי כמה ימים מחלה ביטוח לאומי משלם ולאחר שהבנו מתי הביטוח הלאומי משלם על ימי מחלה ומהו מועד התשלום לימי מחלה מהביטוח הלאומי – מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בסוגיות העוסקות במימוש הזכאות לקבלת ימי מחלה ותשלום עקב תאונות עבודה.

משרד עו"ד יוליה שנקר ישיג עבורך את התוצאה המשפטית הטובה והמדויקת ביותר בכל מקרה של הגשת תביעה בגין מימוש הזכאות לתשלום דמי מחלה, תביעת דמי פגיעה ותביעה להכרה בנכות מעבודה. צרו קשר עוד היום באמצעות הטלפון או השאירו פרטים ליצירת קשר כאן באתר!

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי. 

- שתפו דף זה

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו!
או השאירו פרטים
מאמרים נוספים
אדם הסובל ממיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מהי מיקרוטראומה? כיצד נגרם נזק מצטבר לעובד במהלך עבודתו? מהי הלכת הפגיעה בעבודה מסוג מיקרוטראומה? האם ניתן לתבוע את ביטוח לאומי ולקבל פיצוי כספי? מדוע

קראו עוד
Cutout paper composition of yellow signboard with exclamation mark

תקנות הבטיחות בעבודה

מדינת ישראל מעוניינת להבטיח את בריאותם ורווחתם של כלל העובדים במשק המקומי, על כן לאורך השנים נחקקו עשרות חוקים ותקנות בטיחות וגיהות בעבודה. המדינה מפעילה

קראו עוד
Photo of Road During Daytime

תביעה בגין בור בכביש

רוב הישראלים מבלים שעות רבות על כבישי ישראל, בדרכם לעבודה או בחזרה ממנה, לקניות, לסידורים, לבילויים, להסעת הילדים לחברים ולחוגים ועוד. כאשר אדם נוסע במכונית

קראו עוד
עקבו אחרי