לוגו אתר - עו''ד יוליה שנקר
לוגו אתר - עו''ד יוליה שנקר

עורך דין צוואות וירושות

Untitled-1

חוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן חוק הירושה), מסדיר את תחום הירושות והצוואות במדינת ישראל. החוק עוסק בכל הנושאים הנוגעים לתחום הירושות והצוואות, לרבות כיצד יש לערוך צוואה, צורות חוקיות לעריכת צוואה, מה הדין בהיעדר צוואה, איזה ערכאה משפטית מוסמכת לשפוט בנושאי צוואות וירושות, מי היורשים על פי צוואה, איך להתנגד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, מה הסמכויות של הרשם לענייני ירושה, מה הסמכויות של מנהל עיזבון בעת הצורך ועוד.

חשוב לזכור כי עם מותו של אדם, כל נכסיו עוברים ליורשיו, כולל כספים, נכסי נדל"ן, רכוש וכו'. נכסי המנוח מכונים עיזבון. באופן כללי, מומלץ לכל אדם לערוך צוואה המאפשרת לו לקבוע מי יירש את נכסיו ובאילו תנאים. יחד עם זאת, רבים מהישראלים לא עורכים צוואה, לכן במקרים אלה העיזבון יחולק בין היורשים על פי דין, ועל פי הכללים שנקבעו בחוק הירושה.

משרד עו"ד יוליה שנקר עוסק בין היתר במתן ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי בענייני צוואות וירושות. ראוי לציין כי דיני ירושות וצוואות נוגעים לחיי כל אדם ואדם ועוסקים באחד מהנושאים המשפטיים החשובים והמשפיעים ביותר. אנו תקווה שבמדריך זה קיבלתם רקע כללי ותשובות לשאלות הנפוצות שעולות בקרב כל מי שמעוניין לערוך צוואה, להגיש התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה וכו'. אנו ממליצים תמיד לפנות למשרד עורך דין צוואות וירושות ולקבל ייעוץ וייצוג מקצועי.

 

מהי צוואה?

חוק הירושה מאפשר לכל אדם כשיר מבחינה משפטית לערוך את צוואתו. צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי שבו אדם קובע מה ייעשה בעיזבונו ומי יירש את רכושו ונכסיו לאחר מותו. את הצוואה ניתן להפקיד למשמורת אצל הרשם לענייני ירושה, וחשוב לדעת כי הצוואה החוקית האחרונה היא הקובעת.

כדי לממש את צוואת המנוח יש לפנות לרשם לענייני ירושה ולהגיש בקשה מסודרת למתן צו קיום צוואה. הגשת הבקשה לצו קיום צוואה נעשית באופן מקוון וכרוכה בתשלום שתי אגרות: אגרת פתיחת בקשה ואגרת הוצאות פרסום בעיתון. הרשם לענייני ירושה בודק את תקינות הבקשה ואם אין פרטים חסרים הוא מפרסם הודעה ברשומות ובעיתונות על הגשת הבקשה, על מנת לאפשר למי שמעוניין להגיש התנגדות לקיום הצוואה.

אם הוגשה התנגדות התיק יעבור להמשך טיפול בבית המשפט לענייני משפחה. החוק מכיר במספר עילות בגינן ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה שהותיר אחריו המנוח, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין צוואות וירושות בגלל מורכבות הנושא.
החוק מכיר בארבע דרכים אפשריות שבהן כל אדם יכול לערוך את צוואתו כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:

 

צוואה בכתב יד

צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה, זו הדרך הפשוטה והקלה ביותר לעריכת צוואה וניתן לערוך את המסמך ללא עדים או עו"ד צוואות וירושות, כלומר באופן עצמאי וללא עלות. יחד עם זאת, לרובנו אין השכלה משפטית, ובהיעדר ידע ועדים לעריכת הצוואה בכתב יד, קל יותר לערער על האותנטיות ושיקול דעתו של המצווה. לכן, תמיד כדאי לערוך את הצוואה בעזרת עורך דין צוואות וירושות.

סעיף 19 לחוק הירושה מסדיר את הכללים לעריכת הצוואה בכתב יד:

 • הצוואה חייבת להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה.
 • אין להדפיס את הצוואה במחשב או במכונת כתיבה.
 • כתב היד חייב להיות אך ורק של המצווה ולא של אף אדם אחר.
 • יש להוסיף תאריך בכתב יד במועד עריכת המסמך, וחשוב לזכור כי רק הצוואה האחרונה תקפה.
 • המצווה חייב לחתום בכתב ידו על צוואתו.

 

צוואה בעדים

הצוואה נערכת במעמד שני אנשים שהמצווה קבע כי הם עדי קיום, כלומר עדים לצוואתו. נוכחות העדים נדרשת כדי להוכיח את אמיתות הצוואה וכי המצווה ערך אותה מרצונו החופשי. סעיף 20 לחוק הירושה קובע כי ניתן לערוך צוואה בעדים ללא נוכחות או חתימת עו"ד צוואות וירושות, כמו בצוואה בכתב יד, אך יש חובת נוכחות וחתימת שני עדים.

 

למידע נוסף בנושא: צוואה בעדים

סעיף 20 לחוק הירושה מסדיר את הכללים לעריכת הצוואה בעדים:

 • הצוואה חייבת להיות כתובה בכתב יד קריא או מודפסת.
 • יש להוסיף תאריך עדכני (בכתב יד או מודפס) לציון תאריך עשיית הצוואה.
 • המצווה חייב להצהיר בפני שני עדים כי זו צוואתו.
  לאחר ההצהרה המצווה נדרש לחתום על צוואתו בכתב ידו ובפני שני העדים.
 • העדים צריכים לאשר באותו המעמד כי המצווה הצהיר שזו צוואתו וחתם עליה בפניהם.

 

צוואה ברשות

צוואה המוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו, החוק קובע כי הגורם הרשמי יכול להיות שופט, רשם של בית משפט, חבר בבית דין דתי, הרשם לענייני ירושה או נוטריון צוואות וירושות.

 

למידע נוסף בנושא: צוואה בפני רשות

חוק הירושה מסדיר את הכללים לעריכת הצוואה בפני רשות:

 • המצווה אומר את צוואתו בפני נציג הרשות או מגיש לו אותה בכתב.
 • כאשר המצווה אומר את דברי צוואתו בעל פה, הגורם הרשמי כותב את דברי המצווה ועליו להקריא את הצוואה בפני המצווה.
 • אם הצוואה נכתבה בשפה שאינה מובנת למצווה, נציג הרשות יקרא את הצוואה בפני המצווה בשפה המובנת למצווה (בעזרת מתרגם), או שהמצווה יקרא את הצוואה או את תרגומה בעצמו.
 • המצווה חייב להצהיר שזו אכן צוואתו, ללא צורך בחתימתו על המסמך.
 • הגורם הרשמי יאשר על גבי מסמך הצוואה שהיא נרשמה וכי המצווה אכן הצהיר שזו צוואתו.

 

צוואה בעל פה

הצוואה נאמרת בעל פה ע"י המצווה ובפני שני עדים, והמצווה לא צריך להכין מסמך כתוב. אפשרות זו נועדה למצבים שבהם האדם אינו יכול בשל מצבו לערוך את צוואתו באחת משלוש הדרכים האחרות, למשל במצבים של אדם הנמצא על ערש דווי או שנשקפת סכנה לחייו.

 

סעיף 23 לחוק הירושה מסדיר את הכללים לעריכת הצוואה בעל פה:

 • אם האדם נמצא על ערש דווי או רואה את עצמו מול פני המוות הוא רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים, העדים חייבים להבין את שפתו.
 • העדים חייבים לערוך רישום מדויק ככל הניתן של דברי המצווה (זיכרון דברים), במהירות האפשרית לאחר שהמצווה הורה את צוואתו בעל פה.
 • העדים חייבים לחתום על זיכרון הדברים ולהפקיד את המסמך אצל הרשם לענייני ירושה.

 

מהי ירושה?

ירושה היא פעולה משפטית שנועדה להעביר את רכושו של המנוח ליורשיו. חוק הירושה קובע את כללי הירושה על פי דין וקובע מי יירש את המנוח בהיעדר צוואה שהותיר אחריו הנפטר. כדי לממש את הזכות בירושת המנוח יורשיו על פי דין צריכים להגיש בקשה למתן צו ירושה.

 

יש לציין כי דיני ירושות וצוואות קובעים 3 שכבות (פרנטלות) של יורשים על פי סדר קירבתם המשפחתית למנוח. סדר היורשים על פי דין:

 

בן/בת הזוג של המנוח

סעיף 11 לחוק הירושה קובע כי מי שהיה בן זוגו של האדם שמת יירש את כל המיטלטלין ומחצית מיתרת העיזבון.

 

ילדי המוריש

אם ילדי המנוח נפטרו, היורשים הבאים הם צאצאיהם, כלומר נכדי המנוח, אם הם נפטרו היורשים הבאים הם ניניו.

 

הורי המוריש

הוריו של המנוח יורשים את עיזבונו אם הוא לא הותיר אחריו ילדים. אם הורי המנוח נפטרו, החוק קובע כי צאצאי הורי המנוח יירשו את העיזבון, כלומר אחיו של המנוח, ואם אחיו נפטרו אחייניו יירשו אותו.

 

הורי הוריו של המוריש

הסבים והסבתות יכולים לרשת את עיזבון המנוח רק אם הוא לא הותיר אחריו בן זוג, הורים ואחים. אם הסבים והסבתות נפטרו, הדין קובע כי צאצאיהם יירשו את המנוח.

עורך דין צוואות וירושות מסביר כי הדרך הנכונה והיעילה ביותר לערער על דרך ואופן חלוקת העיזבון הקבועה בחוק הירושה, היא באמצעות עריכת צוואה. אם למנוח לא היו ילדים או בן/בת זוג, העיזבון שלו יועבר למדינה. במקרה של זוגות ידועים בציבור, החוק קובע כי המעמד של בני זוג נשואים שווה למעמדם של הידועים בציבור.

חשוב לדעת כי בתי המשפט לענייני משפחה עמוסים בתיקים העוסקים בסכסוכים בין יורשים, על כן מומלץ לפנות לייעוץ ולעריכת צוואה חוקית על ידי עורך דין צוואות וירושות.

 

ירושה על פי צוואה

מומלץ לערוך את הצוואה בעזרת עו"ד צוואות וירושות, כך למעשה המצווה יכול להחליט מי יירש אותו ומה יהיה החלק בעיזבון לכל יורש ויורש. כדי לממש את צוואת המנוח יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לידי הרשם לענייני ירושה.

 

ירושה על פי קרן נאמנות

החוק בישראל מאפשר למנוח להורות בצוואתו על הקמת קרן נאמנות "הקדש בצוואה". הקרן מחלקת את הונה לאחר מותו של המצווה לנהנים על פי בחירתו החופשית ולפי הוראותיו. כך הנהנים בקרן הנאמנות הופכים ליורשים בפועל, אך הקרן חייבת לקום עוד במהלך חייו של המצווה.

 

ירושה על פי הסכם בין יורשים

החוק מאפשר ליורשים לסטות מהחלוקה של הירושה על פי דין או על פי צוואות המנוח. ניתן לחתום על הסכם בין יורשים כדי לחלק את עיזבון המנוח בהתאם להסכמות שהושגו ביניהם, וכדאי לערוך הסכם זה בעזרת עו"ד צוואות וירושות. ברוב המקרים עורכים הסכם בין יורשים בגלל שיקולי מס אם מתכננים למכור מקרקעין שהתקבל בירושה.

 

דיני צוואות וירושות – מחלוקות

לא פעם עולות מחלוקות קשות בין יורשי המנוח. מחלוקות בדיני ירושה באות לידי ביטוי בהליכים כמו הגשת התנגדות לצוואה, התנגדות לצו ירושה, ביטול צו קיום צוואה, ולעיתים יש מחלוקות הנוגעות להסכם בין יורשים, הסכם הסתלקות מירושה ועוד.

בכל מחלוקת בענייני צוואות וירושות יש לפנות לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין צוואות וירושות. ראוי לציין כי רבים ממקרי סכסוכי הירושה היו נמנעים אם אנשים היה פונים אל עו"ד צוואות וירושות ועורכים צוואה חוקית ותקינה. את המחלוקות ניתן ליישב בעזרת עורכי דין, מגשרים ובתי המשפט לענייני משפחה.

 

מה אומר החוק בנושא צוואות וירושות?

החוק היחיד בישראל אשר מסדיר את דיני צוואות וירושות נקרא חוק הירושה. החוק קובע כי יש שני סוגים של הורשה – ירושה או צוואה. לכן, אדם יכול להוריש את עיזבונו בהתאם לכללים שנקבעו בחוק הירושה או שהוא עורך את צוואתו.

חוק הירושה מסדיר את ענייני הירושות והצוואות, קובע מהי ירושה ומהי צוואה, מסדיר את צורות הצוואה והכללים לעריכת הצוואות השונות, מסדיר את סמכויות הרשם לענייני ירושה ומסדיר עוד מגוון רחב של תחומים.

 

סיכום דיני צוואות וירושות

בשורה התחתונה, צוואות וירושות נוגעות לכל אדם, זהו תחום מורכב מבחינה משפטית. במדריך זה סקרנו את עיקרי דיני הירושות והצוואות, אך קצרה היריעה מלהכיל את כל הנושאים הנוגעים לתחומים אלה.

צוות משרדה של עו"ד יוליה שנקר מתמחה בין היתר בדיני צוואות וירושות. נשמח לסייע ולהשיג את התוצאה המשפטית המיטבית והרצויה עבורכם. לתיאום פגישה ולמידע נוסף התקשרו עכשיו או השאירו פרטים כאן באתר ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי!

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי.

עו''ד יוליה שנקר
עו''ד יוליה שנקר

בשנת 2003 סיימתי את לימודי המשפטים וקיבלתי תואר LL.B במשפטים. את ההתמחות שלי עשיתי בפרקליטות אזרחית של מחוז תל-אביב ועמדתי בהצלחה רבה במבחני הלשכה. החל משנת 2004 אני חברה בלשכת עורכי הדין. עד שנת 2013 עבדתי במשרד עו"ד מוביל בתחום הנזיקין והביטוח וייצגתי חברות ביטוח, עירייה גדולה, חברות שונות ולקוחות פרטיים. בשנת 2014 קיבלתי רישיון לשמש כנוטריון. מזה כ-4 שנים אני משמשת כדירקטורית בחברת עוצ"מ (חברה לניול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ). מזה 3 שנים חברת ועד מחוז מרכז למעלה מ- 6 שנים יו"ר (משותפת) של וועדת נזיקין במחוז מרכז של לשכת עורכי הדין.
מ"מ וועדת נוטריונים של מחוז מרכז וסגנית הפורום הארצי של דיני נזיקין. כיום אני בעלת משרד עו״ד ונוטריון יוליה שנקר. משרדי מונה מספר עורכי דין ומספק שירותים משפטיים רבים בעיקר בתחום הנזיקין והביטוח.

- שתפו דף זה
חייג ואשיג עבורך את כל מה שמגיע לך!
או השאירו פרטים
תחומי עיסוק