עו”ד תאונות דרכים

Untitled-1

 עו”ד תאונות דרכים – יוליה שנקר

נוסע, נהג או הולך רגל אשר היו מעורבים בתאונות דרכים זכאים לפיצוי בגין נזקיהם. נושא תאונת הדרכים מוסדר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה – 1975 (להלן: חוק הפיצויים”).

חוק הפיצויים הינו חוק סוציאלי במהותו אשר מחד מיישם את עקרון העדר האשם ומגדיל בכך את מעגל הזכאים לפיצוי.

על פי חוק זה, די כי נגרם לאדם נזק גוף בתאונת דרכים על מנת שתקום זכאותו לפיצוי ואין כל רלוונטיות לשאלה מי האשם בתאונה, כך שלמשל גם תאונה עצמית תחשב על פי חוק לתאונת דרכים המזכה בפיצוי. מאידך הגביל המחוקק את הפיצוי הניתן מכוח חוק זה בראשי נזק מסוימים, כפי שיבואר להלן.

חוק הפיצויים מגדיר תאונות דרכים כ”מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה”. המדובר בהגדרה כללית ביותר ולפיכך מצא המחוקק לנכון לקבוע בחוק מספר מקרים נוספים המרחיבים הגדרה זו ואשר יוכרו אף הם כ”תאונת דרכים” ומנגד קבע גם מהם אותם המקרים אשר לא ייכנסו לגדרי החוק.

גם לאחר הרחבתה על ידי המחוקק נותרה ההגדרה בעייתית למדי, ובית המשפט, אשר נדרש אף הוא באופן תדיר למלאכת פרשנות שיפוטית, קבע מקרים נוספים אשר יוכרו אף הם כתאונת דרכים. המסקנה מהאמור לעיל היא כי כל מקרה ייבחן לגופו, אך חשוב לזכור כי לא כל שימוש ברכב מנועי יוכר כתאונת דרכים המזכה בפיצוי.

פקודת רכב מנועי [נוסח חדש], תש”ל – 1970 מטילה על בעל הרכב או המחזיק ברכב או הנוהג ברכב חובה לרכוש פוליסה המכסה את אחריותם המוחלטת על פי חוק הפיצויים, וזאת על מנת שלנפגע נזק גוף בתאונת דרכים יהיה ממי להיפרע בגין נזקיו.

תאונות דרכים – את מי ניתן לתבוע?

נוסע ברכב תובע את מבטחת החובה של הרכב בו נסע בעת התאונה. נהג ברכב תובע את מבטחת החובה של הרכב בו נהג בעת התאונה. הולך רגל תובע את מבטחת החובה של הרכב אשר פגע בו. רכב אשר אין ביטוח חובה המכסה את השימוש או שזהות חברת הביטוח לא ידועה – תוגש התביעה כנגד קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, אשר הוקמה מכוח החוק בדיוק למטרה זו. יצויין כי נפגע אשר יש לו עילת תביעה מכוח חוק הפיצויים, לא יהיה זכאי לתבוע כל גורם אחר מכוח כל חוק אחר (לדוגמא: אם התאונה ארעה בשל מפגע המצוי באחריות הרשות המקומית, אין באפשרות הנפגע לתבוע את הרשות בתביעת נזיקין או לצרפה להליך). עקרון, הקבוע בחוק הפיצויים, קרוי “עקרון ייחוד העילה”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

- שתפו דף זה