תאונות תלמידים

Untitled-1

ביטוח תאונות תלמידים: מי ישלם פיצוי ומתי?

הורים לתלמידים, גם אלה הלומדים בבתי ספר וגם אלה הלומדים בגני ילדים, אינם מודעים לקיומה של פוליסת תאונות תלמידים. מה נותן ביטוח זה?

פעמים רבות אני מגלה שהורים לתלמידים, גם אלה הלומדים בבתי ספר וגם אלה הלומדים בגני ילדים, אינם מודעים לקיומה של פוליסת תאונות תלמידים. כך, לדוגמה, ילד שנפגע כתוצאה ממפגע במדרכה יכול לבחון שתי תביעות נפרדות. האחת כנגד הרשות המקומית שהתרשלה בתחזוקת המדרכה, והשנייה כנגד חברת ביטוח המבטחת את הרשות המקומית בפוליסת תאונות תלמידים. המשמעות היא שבהתקיים תנאים מסוימים, עשוי הילד הנפגע להיות זכאי לפיצוי משני הגורמים יחד ובמצטבר.

מהו ביטוח תאונות תלמידים?

חוק לימוד חובה קובע שכל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך בו הוא לומד. מדובר בביטוח תאונות שחל על התלמיד בכל ימות השנה, בכל שעות היום ובכל מקום בו נמצא התלמיד, גם במוסד החינוכי וגם מחוצה לו, אפילו בבית. הביטוח הוא קבוצתי שאנו ההורים משלמים בגינו במסגרת תשלומי הורים.

עם תחילת שנת הלימודים, מעבירה חברת הביטוח, אשר מבטחת את התלמידים לאותה השנה, עותק של פוליסת הביטוח לרשות המקומית וזו מעבירה אותה אל בתי הספר השונים לידי התלמידים.

ביטוח תאונות תלמידים אינו חל במקרה של פגיעה בתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולות איבה, כתוצאה מרשלנות רפואית או טיפול רפואי, כתוצאה ממחלה שלא נובעת מתאונה שהפוליסה מכסה, כתוצאה מתאונת עבודה כאשר קיימת זכאות לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי וכתוצאה מרעידת אדמה.

ניתן לבדוק זכאות של תלמיד לפיצויים במקרה של נכות זמנית, נכות קבועה או מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה.

רבים אינם מודעים אך ביטוח תאונות תלמידים חל גם על הורה או בן משפחה של התלמיד שהשתתף ללא קבלת שכר בפעילות רשמית של המוסד החינוכי בשטח המוסד או מחוצה לו (לדוגמא הורה שהתנדב לעזור בבית הספר במהלך פעילות מסוימת או הורה שמתלווה לטיול בית ספרי).

להבדיל מתביעה כנגד הרשות המקומית בגין מפגע ברחוב, הפיצוי במסגרת פוליסת תאונות תלמידים אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה.

עורכת דין יוליה שנקר – עו"ד תאונות תלמידים

איך תובעים את חברת הביטוח במקרה של תאונה?

1. אם ארעה התאונה במוסד חינוכי, על המוסד החינוכי חלה החובה למלא דוח תאונה אשר יכלול את פרטי התלמיד, פרטי המוסד, אופי הפגיעה ונסיבות התאונה.

2. פנו למזכירות בית הספר ובקשו לקבל את פוליסת הביטוח, דוח תאונה וטפסים לצורך הגשת התביעה.

3. פנו אל חברת הביטוח ובקשו טפסים לצורך הגשת התביעה. מלאו ושילחו את הטפסים אל חברת הביטוח ועקבו אחרי התביעה.

4. צרפו טפסים ומסמכים רפואיים ובחנו אפשרות להגיש חוות דעת רפואית מטעמכם.

5. במקרה של נכות זמנית יש לשמור אישורי אי כושר ובתנאי שלנפגע תהיה נכות זמנית ורצופה במשך תקופה הקבועה בפוליסה עשוי להיות זכאי לפיצוי גם בתקופה זו.

6. הפוליסה אמנם לא מכסה את כל ההוצאות הרפואיות, למשל כאלה הכלולות בסל הבריאות ומכוסות על ידי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אך מומלץ מאוד לשמור כל קבלה בגין הוצאה.

7. בהמשך ייתכן ותוזמנו לבדיקה בפני מומחה רפואי של חברת הביטוח.

8. בתום הבירור הרפואי ולאחר שתקבע נכות ישולם הפיצוי וזאת לאחר שתחתמו על שטר מיוחד לסיום התביעה.

בתביעות לפי פוליסת תאונות ניתן לתבוע עד גיל 21 וזאת ללא קשר לגיל התלמיד במועד התאונה.

פעמים רבות נדחות תביעות המוגשות באופן עצמאי ולכן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין הבקיא בתחום, שילווה את התלמיד ומשפחתו בכל השלבים החל משלב הפנייה הראשונה למוסד החינוכי ועד לקבלת הפיצוי המלא בפועל.

- שתפו דף זה

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin